Geschiedenis


Bron: Deurnewiki

Naamgeving 

Op 28 juni 1921 kreeg de industrieel Johannes Wilhelmus Maria Snijder (1883-1935) uit Mierlo-Hout vergunning voor het bouwen van de villa aan wat toen nog de Derpse Hei heette, de latere Marijkeweg en sinds de jaren zeventig de Rembrandt van Rijnstraat. Bij de bouw kreeg het huis het huisnummer C.106a.

De naam Hofke van Marijke is afgeleid van Maria, de eerste naam van de echtgenote van Johannes Snijder.

In 1921 vestigde het echtpaar zich in Deurne. Al in augustus 1924 vertrok Maria van der Schrieck naar 's-Gravenhage. Op 8 mei 1928 wordt de echtscheiding uitgesproken. Hoogstwaarschijnlijk is de villa daarna omgedoopt in Vita Nuova. Snijder zelf verhuisde in 1934 naar Wassenaar en overleed op 24 februari 1935 in Kleve, Duitsland. 

Van Doorne

Vanaf dat jaar werd Vita Nuova bewoond door Hub van Doorne, de grondlegger van de DAF-fabrieken, met zijn gezin. Van Doorne woonde na zijn huwelijk in 1929 met Rie Reijnders eerst in Eindhoven en keerde op 10 april 1935 terug naar Deurne. Omdat de nieuwe bewoners de naam Vita Nuova niet toepasselijk vonden, werd deze weer omgedoopt tot Hofke van Marijke, welke naam tot op de dag van vandaag is gehandhaafd. Op 17 juli 1935 kwam ook de moeder van Hub bij het gezin wonen. Tiny en Anny van Doorne bezochten als kinderen de lagere school in de Sint-Jozefparochie. In 1935 erfden de zus van Johannes Snijder (Anna Gerrarda Maria) en haar vier kinderen de villa. Zij bleven in het pand wonen totdat hun villa Doornehof aan de Stationsstraat in 1939 klaar was. 

Gemeenschapshuis

Na het vertrek van de familie Van Doorne werd het pand door de parochie in gebruik genomen. Rond 1949 verkocht de familie Van Thiel het goed aan het kerkbestuur van de Sint-Jozefparochie. Jarenlang woonde er de koster Johan Jozef Dautzenberg met zijn gezin. In 1950 werd zelfs de Marijkeweg naar het Hofke genoemd. Aanvankelijk kreeg het pand in 1950 het huisadres Marijkeweg 1, in 1955 werd dat Marijkeweg 5 en uiteindelijk Rembrandt van Rijnstraat 5.

Op initiatief van pastoor Van Abeelen besloot men in 1954 om in de tuin van het hofke een speeltuin te realiseren. In 1956 vond de inzegening plaats. Dit was het begin van wat 1979 speeltuin de Speuldries werd. In 1958 schonk het kerkbestuur de villa aan de Stichting St Jozefbuurthuiswerk. In 1973 kreeg men toestemming van het ministerie van CRM om het huis te verbouwen tot gemeenschapshuis. Op 1 mei 1976 werd het nieuwe Hofke van Marijke officieel door burgemeester Hoebens geopend.