Geschiedenis

Naamgeving en eerste bewoners

Op 28 juni 1921 kreeg de industrieel Johannes Wilhelmus Maria Snijder (1883-1935) uit Mierlo-Hout vergunning voor het bouwen van de villa aan wat toen nog de Derpse Hei heette, de latere Marijkeweg en sinds de jaren zeventig de Rembrandt van Rijnstraat.

Snijder was gehuwd met Maria Euphemia Francisca van der Schrieck. Zij hadden geen kinderen. Deze familie was afkomstig uit Mierlo. De naam Hofke van Marijke is afgeleid van Maria, de eerste naam van de echtgenote van Johannes Snijder.

In 1921 vestigde het echtpaar zich in Deurne. Al in augustus 1924 vertrok Maria van der Schrieck naar ‘s-Gravenhage. Op 8 mei 1928 wordt de echtscheiding uitgesproken. Hoogstwaarschijnlijk is de villa daarna omgedoopt in Vita Nuova. Snijder zelf verhuisde in 1934 naar Wassenaar en overleed op 24 februari 1935 in Kleve, Duitsland.

Van Doorne

Vanaf dat jaar werd Vita Nuova bewoond door Hub van Doorne, de grondlegger van de DAF-fabrieken, met zijn gezin. Van Doorne woonde na zijn huwelijk in 1929 met Rie Reijnders eerst in Eindhoven en keerde op 10 april 1935 terug naar Deurne. Omdat de nieuwe bewoners de naam Vita Nuova niet toepasselijk vonden, werd deze weer omgedoopt tot Hofke van Marijke, welke naam tot op de dag van vandaag is gehandhaafd.[1] Opmerkelijk is dat het Deurnese bevolkingsregister aanvankelijk als adres Derp J.69 vermeldt, waarna er met een andere pen Hofke van Marijke bij is gezet.[2] Dat moet evenwel in de periode zijn gebeurd dat het gezin Van Doorne er woonde, tussen 1935 en 1939.[3]

Op 17 juli 1935 kwam ook de moeder van Hub bij het gezin wonen. Tiny en Anny van Doorne bezochten als kinderen de lagere school in de Sint-Jozefparochie. In 1935 erfden de zus van Johannes Snijder (Anna Gerrarda Maria) en haar vier kinderen de villa. Anna was gehuwd met Antoon van Thiel, directeur van de Draadnagelfabriek Van Thiel in Beek en Donk.

Bij dit huis was ook ruimte voor een grote passie van Hub, namelijk het houden van paarden. Die liefde probeerde hij over te brengen op zijn dochters en er werd een draaimolen, voortbewogen door twee pony’s, geplaatst waar Tiny en Annie dikwijls in zaten. Zij gingen echter nog een stapje verder, want met het privé-circus van Hub, circus ’t Hoefke, kregen ze nog meer naamsbekendheid. Zij bleven in het pand wonen totdat hun villa Doornehof aan de Stationsstraat in 1939 klaar was.

Gemeenschapshuis

Na het vertrek van de familie Van Doorne werd het pand door de parochie in gebruik genomen. Op 19 mei 1941 installeerde burgemeester Lambooij in het Hofke een brigade van de marechaussee. waarvan J.A. Blauw opperwachter was.

Rond 1949 verkocht de familie Van Thiel het goed aan het kerkbestuur van de Sint-Jozefparochie. Jarenlang woonde er de koster Johan Jozef Dautzenberg met zijn gezin. In 1954 werd zelfs de Marijkeweg naar het Hofke genoemd. Op initiatief van pastoor Van Abeelen besloot men in 1954 om in de tuin van het hofke een speeltuin te realiseren. In 1956 vond de inzegening plaats. Dit was het begin van wat 1979 speeltuin de Speuldries werd. In 1958 schonk het kerkbestuur de villa aan de Stichting St Jozefbuurthuiswerk. In 1973 kreeg men toestemming van het ministerie van CRM om het huis te verbouwen tot gemeenschapshuis. Op 5 november 1974 werd de bouwvergunning aangevraagd en op 15 december 1975 werd het verbouwde pand als zodanig in gebruik genomen. Op 1 mei 1976 werd het nieuwe Hofke van Marijke officieel door burgemeester Hoebens geopend. Het was aanvankelijk in gebruik als thuisbasis van het buurtopbouwwerk in de Sint-Jozefparochie. Later geschiedde vanuit het Hofke van Marijke ook de coördinatie van het Vluchtelingenwerk Deurne.