Bestuur

De bestuursleden van de Stichting Hofke van Marijke zijn Chantal Beerens, Albert Bor, Melanie van Bussel.

Het bestuur:

Voorzitter: Chantal Beerens
voorzitter@hofkevanmarijke.nl
06 – 302 30 254

Bestuurslid: Albert Bor
06-154 76 323

Secretaris: vacature

Penningmeester: Melanie van Bussel
penningmeester@hofkevanmarijke.nl
06 – 120 60 888

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren